ARD Logistics - düzgün qərar & doğru yol

Haqqımızda

Son illər ölkəmizdə ictimai həyatın bütün sahələrində əldə edilən dinamik inkişaf respublikamızın geosiyasi əhəmiyyətini xeyli artırmışdır. Bütün bunlarla yanaşı, qlobal iqtisadi məkanda cərəyan edən sosial-iqtisadi proseslərdə fəal iştirak etmək, xarici bazarlara səmərəli çıxış, rəqabət qabiliyyətli milli sənayeyə sahib olmaq kimi vacib vəzifələrin icrası zərurətə çevrilmişdir. Müasir dövrdə dünya gündəmini aktual olan qloballaşma, sürətli inteqrasiya, davamlı inkişaf və s. məsələlər ölkəmiz üçün də xüsusi önəm kəsb edir.

Mərhum prezident Heydər Əliyev məqsədyönlü və kompleks tədbirlər həyata keçirməklə «Tarixi İpək yolu»nun bərpası ideyasını xəyaldan reallığa çevirdi. Bu nəhəng layihənin gerçəkləşdirilməsi nəticəsində ölkəmizin geostrateji və geosiyasi əhəmiyyəti daha da artmış, Azərbaycan Şərqlə-Qərb arasında strateji körpü rolunu oynayan əlverişli tranzit əhəmiyyətli ölkəyə çevrilmişdir.

Hörmətli tərəfdaşlarımız, bu prosseslər fonunda logistika ve gömük rəsmiləşdirilməsi sahələrində dərin təcrübələrə malik olmağımız sizlərə daha operativ və keyfiyyətli xidmət göstərmək üçün yeni şirkətlə qarşınıza çixmamızı labüd etmişdir. Yeni şirkət dedikdə yeni sözü yalnız sözdə qalmamalı, fəaliyyətimizin hər sferasında sizin xoş təəccübünüzə səbəb olacaq innovativ addımların atılmasının nə dərəcə önəmli olduğunu dərk edərək bu yola çıxdıq. Xüsusən də logistika sahəsində sizi bu günə qədər narahat edən bir çox halları unutdurmağı, dəyərli vaxtınızı şirkətinizin gələcək inkişafına yönəldəcək vaxtı və vəsaiti sizə qənaət etdirməyi başlıca məqsədimiz olaraq seçdik.

Missiyamız

Müasir nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməklə, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərə beynəlxalq yükdaşımalar üzrə keyfiyyətli xidmət göstərmək, müştəri məmnunluğu qazanmaq üçün hər zaman daha üst səviyyədə səmərəli təkliflər hazırlamaq, Azərbaycan bazarında beynəlxalq yükdaşımalar üzrə ən qabaqcıl şirkətlərdən biri olmaq üçün bütün səylərdən istifadə etməkdir. Hər bir uğurlu biznes işə ciddi yanaşma, vaxtında işi təhvil vermə, yüksək keyfiyyətli xidmət və dəyişən şərtlərə operativ cavab tələb edir. “ARD Logistics” şirkəti bunu başa düşür və öz müştərilərinin uğurlu işi üçün bu prinsiplərə riayət etməyə çalışır.

VƏDİMİZ

Səmərəli və şəffaf iş prinsiplərinə əsaslanaraq, müasir keyfiyyət standartlarına uyğun xidmətlərlə Azərbaycanda və beynəlxalq aləmdə etibar və sabitlik nümunəsi olan bir şirkət olmaq, müştəri bazasını bundan sonra da artırmaq əzmində olaraq, bütün bunları reallaşdırmaq üçün əməli tədbirlər işləyib hazırlamaq. İşin keyfiyyətini artıraraq, müştəri məmnunluğunu qoruyub saxlamaq. İşçi heyətinin peşəkar fəaliyyətini bundan sonra da inkişaf etdirmək.

Dəyərlərimiz

Sizə həyatınızın hər sahəsində DÜZGÜN QƏRAR verib DOĞRU YOLDA olmağı arzu edirik.

MÜŞTƏRİYÖNLÜLÜK

Müştərilərimizin bu gün və gələcək gözləntiləri və ehtiyaclarını qəbul edərək hər müştəriyə və yükə ən uyğun həlli tapmaq və müştəriyə təqdim etmək.

MƏSULİYYƏT

Öhdəmizə götürdüyümüz yükü, təhvil mərkəzindən təslim mərkəzinə qədər ARD Logistic keyfiyyət və güvəni ilə vaxtında daşımanı həyata keçirmək.

MƏMNUNİYYƏT

Bizim üçün insan hər şeydən əvvəl gəlir. Biz dəyər yaratmaq və hədəflərimizə çatmaq üçün ən qiymətli elementimiz insandır. Bizə görə səmimiyyət hər qapıyı açan qızıl bir açardır və biz bu açara sahib olduğumuz üçün çox şanslıyıq.