ARD Logistics - düzgün qərar & doğru yol

Gömrük rəsmiləşdirməsi

Yüklərinizə dair bütün gömrük əməliyyatlarının həyata keçirilməsini, o cümlədən firmanızın xarici iqtisadi fəaliyyəti prosesində yük gömrük bəyannamələrinin tərtib edilməsini, sizə gömrük nümayəndəsi xidmətinin göstərilməsini öhdəmizə götürürük. Beynəlxalq və yerli gömrük qanunvericliklərinin dərindən öyrənilməsi sizə daha yaxşı xidmət etməyə və optimal həllər tapmağa bizə imkan verir.