ARD Logistics - düzgün qərar & doğru yol

İntermodal yükdaşıma

Yüklərinizin birdən çox daşınma modeli ilə müxtəlif növ nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunaraq təslimat məntəqəsindən təyinat məntəqəsinə çatdırılması və bu prossesdə önəmli faktor olan koordinasiyanın ön plana çəkilməsinin önəmini dərk edərək iş qrafikimizi prosseslərə operativ reaksiya vermək üçün hazır tuturuq.